Nachádzate sa tu: Kurzy učiteľov jogy

Kurzy učiteľov jogy

Prehľad kurzov

Termíny kurzov

  • 9. - 10.9.2017 začiatok kurzu 1. a 2.. triedy

Posledné ukončené kurzy 3. triedy

  • 2009
  • 2012
  • 2016

Forma kurzov

  • prezenčnou  formou, pri ktorej sa samoštúdium strieda s víkendovými prednáškami, dialógmi a praktickými cvičeniami ako aj rôznymi formami praxe. Konzultácie s lektormi prebiehajú elektronicky.

Školiace stredisko SAJ

  • akreditácia Európskej únie jogy na licenciát učiteľa jogy
  • akreditácia ministerstva školstva Slovenskej Republiky podaná v zmysle Vyhl. 444/2008
  • v zmysle zákova 440/2015 SAJ ako náhradný športový zväz garantuje obsah, formu a kvalitu výučby inštruktorov jogy.
  • plodná spolupráca s Európskou úniou jogy združujúcou federácie a zväzy organizácií vyučujúcich jogu
  • vzdelávanie podľa Integrovaného systému vzdelávania učiteľov jogy SAJ.

Materiál pre predchádzajúci systém vzdelávania SAJ vznikol s podporou projektu Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF) IDEP: Dištančné vzdelávanie učiteľov jogy SAJ. Dnes je prepracovaný do prezenčného spôsobu výučby.

Submenu

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login admin